Velkommen!

Innlogging skjer med ID-porten/MinID. BankID kan også benyttes.


Ny søknad
For å legge inn søknad om plass, velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke logge inn

Innlogging
Når ny søknad er registrert, vil du kunne logge inn med MinID eller BankID. Når du er pålogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden, og eventuelle endringer på aktuelle plasseringer.

Feriepåmelding barnehage
For å legge inn påmelding om sommerferiebarnehage for kommunale barnehager, velger du Barnehage i menyen over, og deretter skjemaet "Påmelding til sommerbarnehage". Det vises til vedtekter for kommunale barnehager.

Feriepåmelding SFO
For å legge inn bindende påmelding om ferietilbud i SFO, velger du SFO i menyen over, og deretter skjemaet "Bindende feriepåmelding SFO". Ferietilbudet er bindende og må betales om plassen benyttes, eller ikke. Det vises til vedtekter for SFO og priser og gebyrer for SFO.
Ved påmelding etter fristen vil det ikke bli gitt tilbud om plass.

Endre eller fjerne ubehandlet søknad
For å endre eller fjerne en søknad må du være pålogget.

Endre eksisterende plass i barnehage
For å søke om endring av en eksisterende plass, må du logge inn og velge fanen Mine plasseringer.

Endre eksisterende plass i SFO
For å søke om endring av en eksisterende plass, må du logge inn og legge inn ny søknad.

Si opp plass i barnehage og SFO
For å si opp plass, må du logge inn og velge fanen Mine plasseringer.